Privacystatement

     

Privacystatement
Gewijzigd per 1 mei 2007Inleiding

De website www.simena.nl wordt beheerd door simena b.v. (sim
[en]a).

Deze verklaring is bedoeld u te informeren over de manier waarop de persoonsgegevens die u via deze website aan sim
[en]a verstrekt zullen worden gebruikt. Zij is niet van toepassing op gegevens die sim[en]a op een andere manier verzamelt.Doel www.simena.nl

www.simena.nl is een website die bedrijven met elkaar in contact brengt via o.a. een virtuele beurs (bedrijfspresentaties). De site bevat daarnaast drie delen die voor een ieder vrij toegankelijk zijn:
 1. Congresruimte: o.a. profilering van sim[en]a (missie, visie, strategie, bedrijfsfilosofie en werkwijzen)
 2. Nieuwskamer: actualiteiten, artikelen en links naar andere websites
 3. Informatiedesk: contactgegevens simena en faq.
sim[en]a hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van diegenen die van de website www.simena.nl gebruik maken. Er is ons veel aan gelegen een vriendelijke, tevredenstellende en veilige gebruikerservaring te bieden.Wet bescherming persoonsgegevens.

Om toegang te krijgen tot de bedrijfspresentaties dient u als deelnemer bij sim
[en]a te zijn aangesloten. Als deelnemer geeft u toestemming voor het verwerken van uw (persoons)gegevens. sim[en]a gaat ervan uit dat u kennis hebt genomen van de door sim[en]a gehanteerde privacyregels en algemene voorwaarden voordat u als deelnemer werd ingeschreven.

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van kracht. De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. sim
[en]a houdt zich aan deze wetgeving.

www.simena.nl bevat links naar andere websites waarover sim
[en]a geen zeggenschap heeft. sim[en]a is niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijk op het gebied van privacy van andere websites waarnaar u doorlinkt vanaf deze site. sim[en]a adviseert u om het privacybeleid van die andere websites te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.


Gegevensverstrekking

Voor een adequate bedrijfspresentatie en administratie, is het invoeren van persoonlijke gegevens noodzakelijk.

sim
[en]a probeert de toegang tot de doorzoekbare databases te beperken tot geregistreerde gebruikers, maar kan niet garanderen dat andere partijen geen toegang zullen krijgen tot deze databases.

sim
[en]a is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van bedrijfspresentaties door derden die via de doorzoekbare databases toegang krijgen tot deze bedrijfspresentaties.

U kunt op elk moment uw bedrijfspresentatie en andere gegevens uit de databases van www.simena.nl verwijderen. Hoe dat in zijn werk gaat staat hieronder beschreven. Het blijft echter mogelijk dat geregistreerde gebruikers en partijen die op een andere wijze toegang hebben verkregen tot de database, een kopie van uw bedrijfspresentatie in hun eigen bestanden of databases bewaard hebben. sim
[en]a is niet verantwoordelijk voor het bewaren, het gebruik of de privacy van bedrijfspresentaties in deze gevallen.

Wanneer u sim
[en]a gegevens van een referentie opgeeft is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze persoon weet dat u zijn/haar gegevens hebt doorgezonden en schriftelijk aan u toestemming heeft gegeven om dit te doen.


Wijzigen/verwijderen gegevens

U kunt op elk moment uw gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen. Daarvoor hoeft u alleen maar in te loggen, naar het desbetreffende informatiedeel te gaan en aldaar de gewenste bewerkingen uit te voeren.

Wanneer u al uw gegevens op enig moment wilt verwijderen, neem dan contact op met sim
[en]a. Klik hier voor adresgegevens en het versturen van een email. U zult een bevestiging ontvangen dat uw gegevens verwijderd zijn (met uitzondering van een archiefkopie die niet toegankelijk is voor u noch voor derden op het internet). De archiefkopie wordt eeuwig bewaard voor doeleinden van accountantscontrole en administratie.

Wanneer u uw instemming met de Privacyverklaring van sim
[en]a wilt intrekken, neem dan contact op (info@www.simena.nl). Klik hier voor adresgegevens en het versturen van een email. Let wel, wanneer u uw instemming intrekt, kunt u wellicht van de diensten van sim[en]a geen gebruik meer maken. Al uw gegevens zullen worden verwijderd met uitzondering van een archiefkopie die eeuwig bewaard wordt voor doeleinden van accountantscontrole en administratie en die niet toegankelijk is voor u noch voor derden op het internet.

U kunt toegang krijgen tot al uw persoonsgegevens die door sim
[en]a opgeslagen en verwerkt worden en u kunt deze gegevens corrigeren, updaten of verwijderen.

Als deelnemer bent en gedurende 12 maanden niet hebt ingelogd op de website wordt uw bedrijfspresentatie automatisch niet-opzoekbaar gemaakt. Natuurlijk kunt u uw persoonlijke gegevens en bedrijfspresentatie op elk moment corrigeren of updaten. U kunt ook op elk moment uw bedrijfspresentatie verwijderen uit de online database van sim
[en]a. Wanneer u dit doet, zal sim[en]a alle kopieën van uw bedrijfspresentatie verwijderen met uitzondering van een archiefkopie die eeuwig bewaard wordt voor doeleinden van accountantscontrole en administratie en die niet toegankelijk is voor u noch voor derden op het internet. Nadere informatie over hoe u dit moet doen staat hierboven uiteengezet.


Verzamelen en bewaren van gegevens.

sim
[en]a kan bepaalde gegevens verzamelen over uw gebruik van de site www.simena.nl, zoals welke gebieden u bezoekt en tot welke diensten u toegang verkrijgt. Ook gegevens over uw computerhardware of software kunnen eventueel worden verzameld door sim[en]a. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, tijden van toegang en doorverwijzende website adressen omvatten, maar zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Wanneer u de faciliteiten van sim
[en]a gebruikt om in uw bedrijfspresentatie een cv op te nemen, verstrekt u sim[en]a persoonsgegevens die sim[en]a zal gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring. sim[en]a adviseert u om in uw cv geen gegevens op te nemen betreffende uw:
 1. raciale of etnische afkomst
 2. politieke opvattingen
 3. filosofische of religieuze opvattingen
 4. lidmaatschap van een vakbond of politieke partij
 5. lichamelijke of geestelijke gezondheid
 6. seksuele leven begane misdrijven of gerechtelijk procedures
 7. Indien uw bedrijfspresentatie (incluis cv) wél dergelijke gegevens bevat stemt u ermee in dat sim[en]a deze gegevens bewaart en gebruikt in overeenstemming met deze Verklaring.

Gebruik van uw gegevens door sim[en]a

sim[en]a gebruikt de gegevens die op de website worden verzamelt (persoonsgegevens, demografische en technische gegevens) om:
 1. uw registratie uit te voeren en te beheren
 2. eventuele vragen van u te beantwoorden
 3. de website te bedienen en verbeteren
 4. een tevredenstellende gebruikerservaring te bevorderen
 5. om de diensten te leveren die sim[en]a aanbiedt.
sim[en]a kan uw contactgegevens gebruiken om u e-mail of andere mededelingen te zenden betreffende updates op de website en andere informatie die voor u van belang kan zijn, zoals de gratis informatieve nieuwsbrieven van sim[en]a.

sim
[en]a heeft delen op haar website waar u met sim[en]a contact kunt opnemen en feedback kunt zenden. sim[en]a kan deze feedback (zoals succesverhalen) gebruiken voor reclamedoeleinden of om contact met u op te nemen voor meer informatie.


Openbaarmaking van gegevens aan anderen

sim
[en]a openbaart geen persoonsgegevens, gecombineerde persoons- en demografische gegevens van u of gegevens over uw gebruik van de website (zoals de gebieden die u bezoekt of de diensten waartoe u toegang verkrijgt) aan derden, behoudens voor zover hieronder bepaald.

sim
[en]a kan dergelijke gegevens aan derden openbaren indien u instemt met deze openbaarmaking. Als u bijvoorbeeld uw bedrijfspresentatie opzoekbaar maakt, krijgen alle partijen met toegang tot de doorzoekbare database toegang tot die database. U kunt uw bedrijfspresentatie op elk moment niet-opzoekbaar maken. Daarvoor dient u het onderdeel 'zakelijke gegevens' uit de database te verwijderen.

sim
[en]a kan dergelijke gegevens openbaren als zij hiertoe op grond van de wet verplicht wordt, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie verzocht wordt of als sim[en]a te goeder trouw meent dat dit noodzakelijk is om:
 1. te voldoen aan een wettelijk voorschrift of een dagvaarding
 2. de rechten of het eigendom van sim[en]a te beschermen
 3. een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen
 4. de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.
sim[en]a kan dergelijke gegevens openbaren en overdragen aan een derde die het geheel of een belangrijk deel van het bedrijf van sim[en]a verkrijgt, ongeacht of deze verkrijging geschiedt door fusie of aankoop van het geheel of een belangrijk deel van de activa van sim[en]a. Bovendien kan, in geval sim[en]a, vrijwillig of onvrijwillig, in een insolventie- of faillissementsprocedure betrokken raakt, sim[en]a of haar vereffenaar, bewindvoerder of curator deze gegevens verkopen, in licentie geven of anderszins vervreemden in een door de rechter goedgekeurde transactie. sim[en]a zal u op de hoogte brengen van de verkoop van het geheel of een belangrijk deel van ons bedrijf aan een derde, hetzij per e-mail hetzij door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de site www.simena.nl.

sim
[en]a kan samengevoegde anonieme informatie over bezoekers aan haar websites delen met haar klanten en andere derden zodat deze inzicht krijgen in de categorieën van bezoekers aan de site van sim[en]a en hoe deze bezoekers de site gebruiken.


Veiligheid

sim
[en]a heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet een open systeem, en sim[en]a kan niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen te gebruiken.Kinderen

www.simena.nl is niet bedoeld voor kinderen onder de zestien jaar. sim
[en]a verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de zestien jaar.Wijzigingen in de Privacyverklaring

Indien sim
[en]a besluit de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zullen deze wijzigingen door middel van een prominente aankondiging op de website worden geplaatst, zodat u altijd kunt weten welke gegevens sim[en]a verzamelt, hoe sim[en]a deze gegevens gebruikt, en aan wie sim[en]adeze zalopen baren.

Indien u op enig moment vragen of zorgen hebt over deze Privacyverklaring of meent dat sim
[en]a zich niet aan deze Privacyverklaring gehouden heeft, aarzel dan niet ons te e-mailen naar info@www.simena.nl of contact op te nemen met simena b.v., Raadhuisstraat 1, 5854 AX Nieuw-Bergen (lb), tel. 0485340166 Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw vraag snel te beantwoorden of uw probleem op te lossen.