vereiste software

     
 
Voor een optimaal gebruik van onze site heef u de volgende progamma's nodig. Voor een aantal van deze programma's kunt u een plug-in downloaden.
Voor de volgende programma's kunt u een gratis plugin downloaden & installeren:
Internet Explorer 7.0 downloaden & installeren
Flash player 9.0 downloaden & installeren
Java downloaden & installeren
PDF reader downloaden & installeren

Voor de volgende programma's is geen plugin beschikbaar:
MS-Word
Mail programma (b.v. oulook)